Normer och Värden

Enbackens värdegrund

Alla barn utvecklar förståelse för alla människors lika värde.

Alla barn utvecklar förmågan att ta hänsyn till andra och att vara hjälpsamma.

Alla barn utvecklar respekt och ansvar.

Alla barn ska känna delaktighet och ha inflytande i sin vardag, utifrån ålder och mognad.