Miljöer

Enbacken erbjuder miljöer för fantasifull lek och lärande

Gården inbjuder till lek i både sol och skugga. Här finns bland annat ett litet trädgårdsland och bärbuskar, sandslottet och grillplats.

Gården är stor och omväxlande. Här finns plats för pulkaåkning, snickeri, klättring odling och kompostering.

Utanför staketet finns en fantastisk natur som flitigt utnyttjas.
Vi ser älgar, rådjur och harar, går på bärplockning, bygger kojor och har picknick.

Verksamheten på Enbacken har till följd av ett unikt läge kommit att kretsa kring både natur och miljö.

Våra lokaler är trivsamma och mysiga, i ett friliggande hus i en enbacke.

Lokalerna är byggda med miljöhänsyn i fråga om material och färg. Trägolv, stora fönster och många utgångar gör att lokalerna känns lättillgängliga och trivsamma.

Alla utrymmen har tagits till vara så att det ska finnas en vrå för alla.