Föräldrakooperativ

Med föräldrakooperativ menas att förskolan ägs och drivs av föräldrarna till de barn som är inskrivna på förskolan. Arbetsfördelningen mellan föräldrar och personal kan se olika ut i olika föräldrakooperativa förskolor.

Samverkan förskola – hem

Mål: Förskola och styrelse ger möjlighet för föräldrar att delta och påverka verksamheten genom olika former för information och inflytande.

Hos oss på Enbacken ser arbetsfördelningen ut så här:

Personal

Pedagogerna ansvarar för organisationen och det pedagogiska arbetet. Vår förskolechef är länken mellan styrelse och arbetslaget.

Föräldrar

Alla föräldrar får en funktion i föreningen under barnet tid på förskolan. Du väljer mellan att:

  • Delta i styrelsearbete och det är obligatoriskt att vara med i styrelsen en period under barnets tid på Enbacken. Här finns uppdrag såsom ordförande, kassör, föräldraansvarig, suppleant, personalansvarig och valberedning.
  • Delta i MEK- eller LEK-gruppen.

Städning av förskolan fördelas bland familjerna. Varje familj har minst en städvecka per termin då de städar på tisdag, torsdag samt en gång på helgen.

En gång per termin ordnar fixargruppen en trevlig och gemensam städ- och fixardag, med bl a höst och vårstädning såväl inne som ute. Då hjälps alla åt, grillar korv och har trevligt tillsammans.

En gång per år har vi årsmöte i föreningen. Detta läggs i regel i anslutning till en fixardag. Dessa är obligatoriska för minst en förälder.

Som förälder till ett barn på Enbacken har du både inflytande och delaktighet i ditt barns vardag.

Vi gör detta för barnens bästa.