Föräldrakooperativet Enbacken

DSC_0191

Välkommen till en lantligt belägen förskola med stort engagemang
och höga ambitioner

Förskolan är ett föräldrakooperativ som bildades 1995 och är belägen i den lilla byn Kimsta strax utanför Rosersberg.
Enbacken har en härligt omväxlande gårdsmiljö som inbjuder till olika slags lekar och uteaktiviteter. På gården finns odlingslotter och bärbuskar.

Vi har ljusa och rymliga lokaler, med omgivande natur som skogs och ängsmarker.

Förskolans arbete bedrivs utifrån förskolans läroplan Lpfö98

Med en åldersindelad barngrupp på små (1-3 år) och stora (3-5 år) och en stabil personalgrupp kan Enbacken erbjuda en lugn och trygg miljö för lärande.

Ett unikt läge med en kompetent personal gör enbacken till en verklig idyll där barnen kan växa och utvecklas.

Vår profil

Vår profil är de gröna och naturnära värdena där återvinning, kompostering och odling är en naturlig del i vår hållbarhetssträvan.

Verksamheten utgår ifrån barnen där vi tar tillvara på deras intresse och nyfikenhet.

Vårt mål är att lära barnen om vår natur och miljö samt hur vi ska ta tillvara våra resurser.

Vi har växthus och odlingslådor som det växer och frodas i under sommarhalvåret. Barn och pedagoger förbereder och planerar för sådd under vårterminen. Hela projektet avslutas i september med en skördefest.

Vår vision för Enbackens förskola

  • Alla barn ska känna att de duger och gör framsteg
  • En trygg och lustfylld förskola som stimulerar lek och nyfikenhet
  • En förskola som förenar kunskap, omsorg, lärande och fantasi
  • En verksamhet där alla känner stolthet och glädje