Välkommen till en lantligt belägen förskola med stort engagemang och höga ambitioner!

Förskolan är ett föräldrakooperativ som bildades 1995 och är belägen i den lilla byn Kimsta strax utanför Rosersberg.

Enbacken har en härligt omväxlande gårdsmiljö som inbjuder till olika slags lekar och uteaktiviteter. På gården finns odlingslotter och bärbuskar.

Vi har ljusa rymliga lokaler, med omgivande natur som skogs- och ängsmarker.

Vår vision för Enbackens förskola

  • Alla barn ska känna att de duger och gör framsteg
  • En trygg och lustfylld förskola som stimulerar lek och nyfikenhet
  • En förskola som förenar kunskap, omsorg, lärande och fantasi
  • En verksamhet där alla känner stolthet och glädje

Vår profil

Vår profil är de gröna och naturnära värdena där återvinning, kompostering är en naturlig del i vår hållbarhetssträvan.

Barnen ska ges möjligheter att förstå hur nutid och dåtid hänger samman och att få verktyg för att på sikt kunna göra olika ställningstaganden, känna delaktighet och ansvar, få inlevelse och förståelse, självkänsla och kommunikationsförmåga, för att kunna lära om sin omvärld.


Med en liten barngrupp och hög personaltäthet kan Enbackens förskola erbjuda en lugnare och tryggare miljö för lärandet.

Ett unikt läge med en kompetent personal gör Enbacken till en verklig idyll där barnen kan växa och utvecklas.


Att söka plats

Om du är bosatt i Sigtuna kommun söker du plats genom att kontakta Sigtuna kommun Förskola i Sigtuna

Om du är bosatt i en närliggande kommun är du välkommen att skicka en intresseanmälan till info@enbacken.se